Równi i równiejsi w Polsce - pracujesz na emeryturze nie tylko zabierasz młodym pracę ale jeszcze dostaniesz zwrot wstrzymanych emerytur

Bankowy

  • Drukuj

Emeryci, u których prawo do otrzymania emerytury zostało zawieszone w okresie od 1.X.2011-21.XI.2012 roku mogą już ubiegać się o zwrot pieniędzy, jaki za ten okres się im należy. Prawie miliard złotych- tyle jest do podziału, a więc 43tysiące złotych na jednego emeryta.

Cofnijmy się w czasie. Świadczenia te w związku z falą oszczędności, jaka została zaproponowana w 2010 roku zostały zawieszone. Przyglądając się jednak sprawie bliżej i biorąc pod uwagę wszelkie najważniejsze aspekty, Trybunał Konstytucyjny uznał, iż odbieranie świadczeń osobom, które w 2009-2010 roku wybrały przejście na emeryturę bez konieczności rezygnowania z etatu, są naruszeniem zasad zaufania obywateli względem państwa. To sprawiło więc, iż zapadła decyzja o zwróceniu tym emerytom prawa do świadczenia, wraz z wypłaceniem należnej sumy pieniędzy. Oczywiście, aby otrzymać zaległą wypłatę, trzeba spełnić określone warunki. Pierwszym z nich jest fakt, że prawo do emerytury dany emeryt musiał nabyć przed 1 stycznia 2011roku, drugi zaś, iż świadczenie zostało zawieszone ze względu na kontynuowanie zatrudnienia po 30września 2011roku, bez rozwiązania umowy o pracą z pracodawcą.

Praca dla emerytów nie dla młodych

Osób, które będą domagać się wypłaty świadczeń jest około 23tysięcy. Pieniądze te będą pochodzić z budżetu państwa. ZUS nie będzie informował emerytów o wypłatach, dlatego też każdy musi o ten interes zadbać sam. Jeśli mielibyśmy dokonać czystej kalkulacji. Przeciętny emeryt dostawał 1500zł na rękę. ZUS otrzymał 989mln złotych do wydania dla tych 23 000 emerytów, a więc wypada na to, że każdy powinien otrzymać aż 43tysiące złotych. Ile z tego trafi na konto każdego emeryta?

Każdy zainteresowany ma możliwość ubiegania się o swoje pieniądze. Aby przejść przez całą procedurę pozytywnie, trzeba złożyć w jednostce ZUS zaświadczenie o wysokości przychodów w okresie, który został wskazany w przepisach. Na tej podstawie ZUS obliczy wysokość zawieszonych świadczeń w okresie 60dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności, która jest niezbędna, by móc podjąć jakąkolwiek decyzję. Oczywiście wypłacona kwota podlega waloryzacji.

Wcześniej, każdy, kto chciał skorzystać z emerytury, musiał zwolnić się z pracy choćby na jeden dzień. Jeśli więc ktoś nie dokonał tego po 1.X.2011r., został zawieszony, by móc otrzymać świadczenia z tytułu wypłaty emerytur. Trybunał Konstytucyjny rozpatrując dokładnie sprawę uznał, że przepisy te są nadwyraz nieodpowiednie i trzeba je jak najszybciej zmienić.

Powstały dwa projekty ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur -senacki i rządowy. Na tej podstawie powstał jednolity projekt, który głosi, iż zaległe świadczenia będą wypłacane tym emerytom, którzy nabyli prawa emerytalne przed 1stycznia 2011r. i po 30września 2011r., a następnie kontynuowali pracę u dotychczasowego pracodawcy. Kwota świadczeń, które otrzyma każdy emeryt wynosi sumę zawieszonych świadczeń od 1.X.2011-21.XI.2012r., wraz z odsetkami i uwzględnieniem waloryzacji.

Oczywiście temat emerytur jest długi, jak rzeka. Jedni są zdania, iż każdy emeryt powinien otrzymywać taką samą emeryturę, a jeśli miał możliwości, by odkładać pieniądze, powinien to robić na swoje indywidualne konto. Oczywiście jest również i kwestia oszustwa. Skoro już emerytom miały się należeć określone pieniądze, dlaczego wiec teraz ZUS nie chce informować emerytów, dlaczego tak cicho o tym wszystkim, dlaczego po raz kolejny stratny na tym wszystkim jest obywatel? Niestety sytuacja w Polsce nie wiemy, czy kiedykolwiek się zmieni. Było, jest i będzie trudno działać tak, by być krajem sprawiedliwym i prawym w stosunku do swoich obywateli.

Oczywiście pozostając w temacie ZUS, warto również skupić się na temacie równie kontrowersyjnym i bulwersującym, a mianowicie na trzynastych pensjach dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Około 173mln 830tys złotych. Tyle wynosi kwota, którą należy wyciągnąć z budżetu, aby móc opłacić pracowników, którzy otrzymują właśnie trzynaste pensje. W ZUS pracuje około 45,5tysiąca osób, a każdy zarabia średnio 3 820,46złotych. Cóż- zapewnie to na tyle mało, że trzeba pokusić się o tak zwaną ,,trzynastkę”.

Zwykli emeryci mogą pomarzyć o takich przywilejach, zaś pracownicy ZUS pracujący w 43odziałach, 216 inspektoratach i 67 biurach terenowych, takie przywileje właśnie otrzymują. Na wskutek waloryzacji świadczenia z tytułu emerytur, wzrosły one w tym roku o około 10-11złotych. Aż śmieszne, by w ogóle to komentować. Trzynasta pensja zaś, to 8,5% sumy wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymał w ciągu roku kalendarzowego. Pracownicy więc ZUS mogą liczyć na naprawdę spore pieniądze.

Cóż taki jest nasz kraj. Ten, kto ma dostanie jeszcze więcej. Ten kto nie ma, nie może liczyć, że się to zmieni. Od dawien dawna, polityka państwa polskiego rządzi się swoimi prawami i kuriozalne jest to, co w kwestii newsów z kraju, każdego dnia udaje nam się dowiedzieć.