Nachalne wciskanie kredytów klientom

Bankowy

  • Drukuj

Ostatnie raporty wskazują na coraz większe problemy gospodarstw domowych wpadających w pętle kredytowe. Mimo teoretycznie zaostrzonej polityki kredytowej banków na skutek kryzysu i gorszych wyników krajowej gospodarki, kredyty i pożyczki a także wszelkie instrumenty pochodne z kartami kredytowymi na czele są proponowane klientów na każdym kroku, nawet przy zwykłych wpłatach i wypłatach z okienek kasowych.

Dlaczego tak się dzieje? Otóż banki muszą wyrobić swoje normy. Prezesi naciskają kierowników oni menedżerów a Ci ostatni osoby bezpośredniego kontaktu z klientem czyli nawet kasjerów aby możliwie jak najwięcej udało się sprzedać i pozyskać zysku dla banku. Niestety prezesi zapominają że biedni kasjerzy proponując kartą kredytową jedynemu żywicielowi rodziny, który już i tak ma ze 2 lub 3 kredyty zaciągnięte w tym lub w innym banku, wyrządza krzywdę nie tylko własnemu sumieniu ale przede wszystkim właśnie klientowi. Klient bowiem uważa skoro bank mi daje to chyba wie najlepiej czy mnie stać.

Skrajne przypadki pokazują że banki udzielają tylu kredytów że całkowita spłata rat niektórych gospodarstw domowych przekracza dochody tego gospodarstwa! Co ma jednak zrobić biedny kasjer zagrożony zwolnieniem jeżeli nie będzie przy okazji sprzedawcą instrumentów finansowych banku? Robi dalej swoje czyli wciska ludziom że ich stać czasami wbrew swojemu sumieniu.

Dokąd zaprowadzi nas nastawienie na zysk banków komercyjnych? Przykłady z OpenFinance nie pozostawiają złudzeń że jest coraz gorzej na rynku kredytów najpierw dla klientów dłużników ale potem czkawką odbije się to także bankom.

Szacuje się że w 2010 jak dotąd wpłynęło ponad 2500 skarg do Komisji Nadzoru Finansowego na banki i przerastające możliwości gospodarstw domowych udzielone kredyty.

Udział kredytów zagrożonych we wszystkich udzielonych kredytach konsumpcyjnych zwiększył się do 16% w 2010 wobec 13% w roku 2009. Dokładnie udział ten prezentuje się następująco:

Chociaż komisja nadzoru finansowego ma już spokój ze skargami klientów na opcje walutowe to pozostałe skargi napływają w większych ilościach niż w latach ubiegłych.

Przedmiot skargi konsumentów  Rok 2008  Rok 2009  Zmiana w procentach
Kredyty i pożyczki  994  1860  51,04
Prowadzenie rachunków
Realizacja dyspozycji
Świadczenie usług przez Internet
Lokaty
 411  595  16,33
Opłaty
Oprocentowanie
 0  261  7,16
Karty kredytowe  186  254  6,97
Jakość obsługi  0  205  5,63
Inna działalność banku  0  107  2,94
Karty płatnicze  80  93  2,55
Fuzje  101  15  0,41
Skargi przekazane do wiadomości KNF  17  0  0
Pozostałe  258  254  6,97
Ogółem  2047  3644  100


Zgłoszone skargi są badane i żadna skarga nie pozostaje bez rozpatrzenia. Najczęściej KNF prosi bank o wyjaśnienie. W przypadku sporu sprawę może przejąć Sąd Polubowny działający przy KNF lub Arbitraż Bankowy Związku Banków Polskich. Pomoc prawną można uzyskać w terenowych jednostkach administracyjnych u rzeczników praw konsumenta.