Historia kredytów

Bankowy

  • Drukuj

 

Kredyty w dzisiejszym świecie są bardzo popularną formą finansowania zarówno dla przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych. Nie zawsze jednak produkty bankowe były tak dobrze rozwinięte i dostępne jak dziś. Bieżąca sytuacja pozwala na zaciągnięcie kredytu bądź pożyczki niemalże w każdej sytuacji, począwszy od drobnych kredytów na zakup sprzętu AGD, po wysokie kredyty hipoteczne na zakup własnego mieszkania.

Kredyty były znane ludzkości długo przed powstaniem pieniądza jaki znamy dziś. Oczywiście, początkowo były to kredyty towarowe. Dawniej handel odbywał się bez udziału pieniądza, były to wymiany barterowe czyli towar za towar. Już wtedy mogły powstać początki ówczesnych kredytów. Niektórzy początki kredytów towarowych upatrują w sezonowości różnego rodzaju towarów, pewne dobra nie były dostępne przez cały rok, natomiast zapotrzebowanie na inne towary było stałe przez 12 miesięcy. W ten sposób obie strony między którymi dochodziło do wymiany towarów musiały w jakiś sposób dojść do porozumienia.

Prawdziwy rozwój kredytów miał miejsce w gospodarce pieniężnej, ponieważ właśnie kredyty których przedmiotem jest pieniądz są najbardziej efektywne i to one niemalże całkowicie wyparły kredyty towarowe. Kredyty towar za towar możemy sporadycznie spotkać, jednak raczej w środowisku bliskich sobie osób, niż w przypadku poważnych transakcji biznesowych.

Znaczny rozwój produktów bankowych możemy obserwować w momencie powstania banków ery nowożytnej. Pierwszym tego typu bankiem był Bank Angielski powstały w Londynie w 1694 roku. Kolejne miejsca gdzie powstawały tego typu jednostki to Francja Societe Generale w 1852 roku, potem Niemcy w roku 1870 Deutsche Bank. Banki te musiały rozwijać swoją działalność kredytową aby w odpowiednim tempie dostarczać pieniądze na rzecz stale rozwijającego się przemysłu, który wymagał dużych nakładów finansowych.

Ciągły rozwój bankowości oraz powstanie pieniądza elektronicznego sprawia iż dostępność kredytów jest bardzo dużo. W ostatnim czasie mogła ona zostać nieco ograniczona, wynika to między innymi z globalnego kryzysu i zaostrzenia polityki przyznawania kredytów. Wraz z rosnącą popularnością kredytów, rośnie również problem z niewypłacalnością kredytobiorców co wiąże się z coraz dokładniejszym sprawdzaniem składanych wniosków.

Łukasz T. dla InfoKredyt.pl